Beställda verk
Karlskrona Kommun, Gruppboende Inglatorp 2012
Titel: Lur med krumelur
Mtrl vattenskuren syrafast plåt, LED belysning

 

Entrédörrar Norreports förskola, 2009

 

Figur + linjekrumelur, laminerat glas

 

Blekingesjukhuset Karlshamn, väntrum på röntgenavdelning 2009

 

Kropp, tanke, transparens, laminerat glas

 

Hudmottagningen Ljungby lasarett 2007

 

 

Linjers väg, Akrylglasobjekt

 

spejare, Blekingesjukhuset
Vämöcenter.K-na
Sunnadalskolan Karlskrona
lagrad tid akrylmålning, BTH Karlskrona
spejare, plac på Wämö Center Blekingesjukhuset
spejare, plac på Wämö Center Blekingesjukhuset
drakar akrylglasobjekt, Sunnadalsskolan K-na
lagrad tid, triptyk akryl plac på BTH K-na